Om firmaet

Ett lite firma som utfører dronetjenester. Pr i dag en pilot med litt forskjellige droner. 

Ei drone i dag har blitt ett godt verktøy til jobber som tidligere krevde kostbare helikopter for å utføre jobben.

Det er strenge regler for droneflyging. Alle som skal drive kommersielt, dvs bruke bilder til annet enn hobby, må ha sertifikat.

RO3 sertifisert

Dette firma har RO3 sertifisering. Det er den høyeste sertifiseringen gitt av Luftfartstilsynet. 

Det krever også mye av firma, og pilot. 

Ei RO3 sertifisering gjør at vi kan fly på steder, og utføre oppdrag som ikke er lovlig på andre måter. 

Eksempler er eiendomsfoto på steder med naboer innenfor 50m krever RO3, eller en lang prosess med tillatelser fra naboene.

Ett annet eksempel er hvis en må fly drone utenfor synsvidde, eller etter sola har gått ned.

I tillegg en mengde andre oppdrag krever RO3

RO3 utsted av Luftfartstilsynet

Forsikret
ihht EC 785/2004 via Nordiske Forsikring AS