Film

En lite klipp av Seismikk fartøyet «Geo Caspian» på vei til Ålesund i 2018